Otvoren poziv usmjeren na mala i srednja poduzeća za istraživanje inovativnih obrambenih rješenja usmjerenih na budućnost

}

27. rujna 2021.

Poziv potiče vodeću ulogu MSP-ova u promicanju inovacija, agilnosti i sposobnosti napredovanja tehnologija, prilagođavajući ih iz civilnih primjena za obranu, u pogledu pretvaranja rezultata istraživanja u proizvode.

Prijedlozi se moraju odnositi na inovativne obrambene tehnologije i rješenja, uključujući i ona koja mogu poboljšati spremnost, raspoređivanje i održivost snaga EU-a u svim spektrima zadaća i misija, na primjer u smislu operacija, opreme, baze, energetskih rješenja, novih nadzornih sustava. Prijedlozi bi se mogli odnositi na sve teme od interesa za obranu.

Ciljane aktivnosti

Prijedlozi moraju obuhvatiti jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za istraživačku akciju, kako je navedeno u članku 10.3 Uredbe o EDF-u:

– aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje, podupiranje i unaprjeđenje znanja, proizvoda i tehnologija, uključujući ometajuće obrambene tehnologije, koje mogu postići značajne učinke u području obrane

– aktivnosti kojima je cilj povećati interoperabilnost i otpornost, uključujući sigurnu proizvodnju i razmjenu podataka, svladati kritične obrambene tehnologije, ojačati sigurnost opskrbe ili omogućiti učinkovito iskorištavanje rezultata obrambenih proizvoda i tehnologija

– studije, kao što su studije za istraživanje izvedivosti novih ili nadograđenih proizvoda, tehnologija, procesa, usluga i rješenja

– dizajn obrambenog proizvoda, materijalne ili nematerijalne komponente ili tehnologije, kao i definicija tehničkih specifikacija na kojima je takav dizajn razvijen, uključujući sva djelomična ispitivanja smanjenja rizika u industrijskom ili reprezentativnom okruženju.

Prijedlozi ne mogu obuhvatiti samo studije.

Funkcionalni zahtjevi

Poziv je otvoren za sva tehnološka istraživanja obrane. Prijedlozi bi trebali opisivati ciljane funkcionalnosti i predviđena sredstva za mjerenje napretka u postizanju tih funkcionalnosti

Rok za prijavu je 9. prosinca 2021. godine.

Proračun iznosi 17,5 milijuna eura.

Službena stranica Poziva.

Posljednje objave

Skip to content