Najava natječaja Interreg Central Europe

}

2. kolovoza 2021.

Naziv natječaja:  1. poziv programa Interreg Central Europe za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Objavljen (najava): listopad 2021.

Link:  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Prihvatljivi korisnici: Javne i privatne organizacije

Stopa sufinanciranja: 80%  

Sažetak natječaja:  Projekt transnacionalne suradnje s partnerima iz područja Srednje Europe. Natječaj će imati 4 prioritetna područja:

 1. Suradnja za pametniju Srednju Europu – 22 milijuna eura (indikativni budžet)
  • Jačanje kapaciteta za inovacije
  • Jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 2. Suradnja za zeleniju Srednju Europu – 36 milijuna (indikativni budžet)
  • Potpora projektima energetske tranzicije prema klimatski neutralnoj Srednjoj Europi
  • Povećanje otpornosti prema rizicima klimatskih promjena
  • Unaprjeđenje kružne ekonomije
  • Očuvanje okoliša u Srednjoj Europi
  • Poticanje zelene urbane mobilnosti
 3. Suradnja za povezaniju Srednju Europu – 7 milijuna (indikativni budžet)
  • Unaprjeđenje transportnih veza u ruralnim i perifernim regijama u Srednjoj Europi
 4. Poboljšanje upravljanja za suradnju u Srednjoj Europi – 7 milijuna (indikativni budžet)
  • Jačanje upravljanja za integrirani teritorijalni razvoj u Srednjoj Europi

Pronalaženje partnera: https://community.interreg-central.eu/

Posljednje objave

Skip to content