Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

}

20. svibnja 2022.

Europska komisija objavila je natječaj za Program LIFE za 2022. godinu u okviru kojega su dostupna sredstva u iznosu od 598 milijuna eura za provedbu projekata iz 4 potprograma:

– Priroda i bioraznolikost (242 mil. eura)

– Kružno gospodarstvo i kvaliteta života (158 mil. eura)

– Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama (99 mil. eura)

– Prijelaz na čistu energiju (98 mil. eura).

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, kao i fizičke osobe koje imaju registriranu djelatnost (poput obrtnika, trgovaca pojedinaca, nositelja OPG-a i dr.).

LIFE pozivi za projektne prijedloge u 2022. dostupni su na portalu Funding & Tenders opportunities Europske komisije. Podrška za upotrebu novog portala može se naći na sljedećem linku: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-support-applicants_en.

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE u suradnji s CINEA-om 25. svibnja 2022. organizira nacionalni Info dan povodom objave LIFE natječaja za 2022. u trajanju od 10:00 – 14:30 h u konferencijskoj dvorani Tehnike d.d. u Zagrebu, na adresi Ulica grada Vukovara 274a interaktivni prijenos bit će osiguran putem platforme ZOOM.

Možete sudjelovati na LIFE info danu, registrirati se možete putem POVEZNICEa više o samom Info danu pročitajte ovdje.

U donjoj tablici navedene su prijavne faze te rokovi prijave za pojedine potprograme i vrste projekata.

# Potprogram Akcija Objava Rok za prijavu
1. NAT Priroda i bioraznolikost – Standardni projekti djelovanja (SAP) 17.5.2022. 04.10.2022.
2. ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta – Standardni projekti djelovanja (SAP) 17.5.2022. 04.10.2022.
3. CLIMA Klimatske promjene – Standardni projekti djelovanja (SAP) 17.5.2022. 04.10.2022.
4. NAT Priroda i bioraznolikost – Strateški projekti za prirodu (SNAP) 17.5.2022. 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

5. ENV Kružno gospodarstvo i kvaliteta života – Strateški integrirani projekti (SIP) 17.5.2022. 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

6. CLIMA Klimatske promjene – Strateški integrirani projekti (SIP) 17.5.2022. 08.09.2022. (koncept projektnog prijedloga)

30.03.2023. (puni projektni prijedlog)

7. CET Prijelaz na čistu energiju – Akcije koordinacije i podrške (CSA) 17.5.2022. 16.11.2022.
8. NAT ENV CLIMA Tehnička podrška za pripremu strateških projekata (TA) 17.5.2022. 08.09.2022.

Posljednje objave

Skip to content