Održana peta sjednica Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije

}

21. studenoga 2022.

Dana 21. studenog 2022. godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima održana je peta sjednica Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije.  Partnersko vijeće županije osniva se kao savjetodavno tijelo, s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova  iz svoga djelokruga.

Partnersko vijeće osnovano je u siječnju 2020. godine i sudjelovalo je u svim fazama izrade Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Članovi partnerskog vijeća raspravljaju i iznose mišljenja i prijedloge na akt strateškog planiranja tijekom njegove pripreme, izrade i provedbe, a njihova potvrda akta strateškog planiranja prvi je korak prije konačnog usvajanja od strane predstavničkog tijela. Sastavljeno je od predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, odnosno predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.

Tema današnje sjednice bila je predstavljanje i donošenje mišljenja o  Planu razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine kao najvažnijem srednjoročnom aktu strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, sukladno kojima će se provoditi regionalna politike u svrhu razvoja cjelokupne zajednice.

Pozitivno mišljenje na predstavljeni Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. doneseno je većinom glasova prisutnih članova.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content