Odluka o poništenju natječaja

}

17. ožujka 2023.

KLASA: 112-01/23-03/01

URBROJ: 2196-100-05/1-23-13

U Vinkovcima, 17. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 14. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. veljače 2022. godine, KLASA: 025-02/22-05/01; URBROJ: 2196-100-01-22-1, njegovih izmjena i dopuna od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 025-02/22-05/01; URBROJ: 2196-100-05/1-22-4, od 28. veljače 2023. godine, KLASA: 025-02/23-05/01; URBROJ: 2196-100-05/1-23-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: Agencija), zastupana po ravnateljici Zrinki Čobanković donosi sljedeću:

                                                                  ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj objavljen dana 3. ožujka 2023. godine, KLASA: 112-01/23-03/01, URBROJ: 2196-100-05/3-21-1, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, za potrebe radnog mjesta savjetnika za istraživanje i razvoj u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, za rad na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Natječaj se poništava iz razloga što nije naveden jezik za kojim postoji stvarna potreba za spomenuto radno mjesto, a čije znanje bi se utvrdilo prilikom pisanog dijela testiranja.

Odluka  o poništenju natječaja bit će dostavljena svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj te će biti objavljena na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                                                                                                                   RAVNATELJICA

                                                                                                                                     Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

Dostaviti:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
  • Arhiva

Odluka o poništenju natječaja.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content