Objavljeno: 04.03.2021.

EU NATJEČAJI

Objavljen poziv za programe informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

Europska komisija objavila je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU-a u području pružanja informacija i mjera promocije europskih poljoprivrednih proizvoda (program AGRIP) koji se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama kroz jednostavne programe.

Rok za prijavu je 28. travnja 2021., a raspoloživa sredstva po ovom pozivu iznose 81 milijun eura.

Opći cilj programa AGRIP je povećati konkurentnost poljoprivrednog sektora EU-a. Specifični ciljevi ovog programa su:
a. povećati svijest o zaslugama poljoprivrednih proizvoda EU-a i o visokim standardima primjenjivim na proizvodne metode u Uniji
b. povećati konkurentnost i potrošnju poljoprivrednih proizvoda EU-a i određenih prehrambenih proizvoda i povećati njihov profil unutar i izvan EU-a
c. povećati svijest i prepoznavanje shema kvalitete EU-a
d. povećati tržišni udio poljoprivrednih proizvoda EU-a i određenih prehrambenih proizvoda, posebno usredotočujući se na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal rasta
e. vratiti normalne tržišne uvjete u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

Prihvatljivi prijavitelji:
- pravne osobe (javna ili privatna tijela)
- trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno: sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
- organizacije proizvođača ili udruge organizacija proizvođača
- tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Skip to content