Objavljen Poziv „Podrška transferu tehnologije“

}

13. travnja 2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Predmet Poziva: Program „Podrška transferu tehnologije“ podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera kojemu je cilj  povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Cilj Poziva: Povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od 14. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • je privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
  • u trenutku prijave ima uspostavljene procedure i usvojenu dokumentaciju koja se odnosi na minimalno sedam zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Procedura i dokumentacije vezanih za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 8.).

Ako će Prijavitelj prijaviti i provoditi projekt samostalno, odnosno kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, Prijavitelj dodatno mora dokazati da:

  • u svom sastavu ima organizacijsku jedinicu koja djeluje kao jedinica odgovorna za aktivnosti transfera tehnologije i znanja te koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.).

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Uloga projektnog partnera je svojom stručnom ekspertizom pomoći prijavitelju prilikom upravljanja inovacijskim projektom, pri čemu partner treba posjedovati kapacitete i iskustvo u provedbi aktivnosti u procesu zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom i transferom tehnologije.

Prihvatljiv partner: 

  • privatna ili javna istraživačka organizacija, odnosno organizacija za istraživanje i širenje znanja čiji je cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff).

Osim toga, partner mora dokazati da: 

  • obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja, odnosno ispunjava minimalno šest zahtjeva sukladno kontrolnoj listi Aktivnosti ureda za transfer tehnologije, koja je dio Nacionalnih smjernica za transfer tehnologije i znanja (Obrazac 9.); 
  • i u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 4.505.939,35 €. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 65.000,00 €, a najviši 200.000,00 €.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content