Objavljeno: 22.03.2021.

NACIONALNI NATJEČAJI

Objavljen poziv Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“.

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Prihvatljivi prijavitelji:
• ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
• strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu

Ciljne skupine:
• Nezaposlene osobe s invaliditetom
• Stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.655.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 2.500.000,00 HRK. Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 20 mjeseci.

Poziv je otvoren do 18. svibnja 2021.

Skip to content