Objavljeno: 11.01.2021.

NACIONALNI NATJEČAJI

Objavljen natječaj za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni privremeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe.

Opći cilj natječaja je povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj natječaja je pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Ciljna skupina su djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Prijavitelji mogu biti:
• jedinice lokalne samouprave
• jedinice regionalne (područne) samouprave

Ukupan iznos Poziva je 150.000.000,00 kuna, od čega ESF sufinancira 85% ili 127.500.000,00 kuna, dok je Nacionalno sufinanciranje 15% odnosno 22.500.000,00 kuna.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj. Stopa sufinanciranja za Vukovarsko-srijemsku županiju iznosi 10%.

Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 HRK.

Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određene su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji na tom području i uzevši u obzir godišnji iznos za sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Trajanje projekata je 24 mjeseca, a natječaj je otvoren od 8. siječnja 2021. do 22. ožujka 2021. godine, pri čemu je krajnji rok za prijavu djece 8. veljače 2021. godine.

Skip to content