Objavljen Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom

}

18. travnja 2023.

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju uvjete Poziva.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini do 15.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i
  • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 €.

Sredstva Fonda dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content