Objavljen Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

}

22. studenoga 2022.

Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu kojim Ministarstvo kulture i medija financira programe i aktivnosti koje potiču sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, kako bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Prihvatljivi su programi iz svih područja kulture i umjetnosti: izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književnosti, kulturne baštine i filma te programi međunarodne kulturne suradnje, a posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja. Sredstva će se dodjeljivati programima koji doprinose jačanju kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike kao što su stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici, stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike, organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike i dr.

Također, financirat će se programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturna događanja u formalnome i neformalnome okruženju, aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima, razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa, aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike, programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

Pravo podnošenja prijava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Prijave se podnose elektroničkim putem ispunjavanjem e-prijavnice Ministarstva kulture i medija, od 21. studenog do 21. prosinca 2022. godine do 17 sati.

Više na stranici: https://min-kulture.gov.hr/…/objavljen-javni…/23069

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content