OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto višeg voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata

}

17. ožujka 2022.

KLASA: 112-01/22-03/04

URBROJ: 2196-100-05/3-22-15

Vinkovci, 17. ožujka 2022. godine

OBAVIJEST

Temeljem natječaja za radno mjesto višeg voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/04, URBROJ: 2196-16-05/1-22-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

IVA ŠARIĆ

O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.

S poštovanjem,

                                                                                                                            Predsjednik povjerenstva:

                                                                                                                               Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.

Posljednje objave

Skip to content