OBAVIJEST Temeljem natječaja za radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

}

9. ožujka 2022.

KLASA: 112-01/22-03/03

URBROJ: 2196-100-05/1-22-6

Vinkovci, 09. ožujka 2022. godine

OBAVIJEST

 

Temeljem natječaja za radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/03, URBROJ:2196-16-05/1-22-1 na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da nitko nije zadovoljio tražene uvjete.

Slijedom navedenog, natječaj za spomenuto radno mjesto će se ponoviti.

S poštovanjem,

                                                                                                             Ravnateljica RA VSŽ

               Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

Dostaviti:

  • Arhiva

Posljednje objave

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni...

Skip to content