Obavijest temeljem javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

}

11. siječnja 2022.

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-8

Vinkovci, 11. siječanja 2022. godine

OBAVIJEST

Temeljem javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 138/21 dana 15. prosinca 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/10, URBROJ: 2196/1-16-21-2, a nakon provedene pisane provjere znanja dana 4. siječnja 2022. godine te provedenog intervjua dana 5. siječnja 2022. godine,  izabrana je sljedeća kandidatkinja:

  1. ZRINKA ČOBANKOVIĆ – ILOK

O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.

S poštovanjem,

POVJERENSTVO ZA

PROVEDBU NATJEČAJA

Obavijest temeljem javnog natječaja za imenovanje ravnatelja u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

Posljednje objave

Skip to content