The First Step to a Happy Childhood

Naziv projekta: The First Step to a Happy Childhood

Program: ''Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici'' - (IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala)

Nositelj: Centar za rehabilitaciju ''Mala Terezija''

Partneri:
  • Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
  • Vukovarsko-srijemska županija 
  • Centar za socijalnu skrb Vinkovci
  • Centar za socijalnu skrb Vukovar
  • Centar za socijalnu skrb Županja
  • Zavod za osposobljavanje ''Janeze Levca'' (Slovenija)
Ukupna vrijednost: 215.170,42  EUR


Opći cilj:
Razvoj novih socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji namijenjenih poboljšanju zdravlja i kvalitete života djece s razvojnim teškoćama i njihovim obiteljima.


Specifični ciljevi:
  • Razvoj i uspostava novog modela rane intervencije djece s rizicima i teškoćama u razvoju, te jačanje kapaciteta i umrežavanje relevantnih institucija i ustanova na području Vukovarsko-srijemske županije
  • Povećanje svijesti lokalne zajednice

Opis projekta:
Predmet projekta je razvoj novih socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji namijenjenih poboljšanju zdravlja i kvalitete života djece s razvojnim teškoćama i njihovih obitelji. Projekt je fokusiran na razvoj stručnih kapaciteta za uvođenje novih rehabilitacijskih programa u sustavu socijalne skrbi.