Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu

  • Slika /slike svibanja/obrazovanjem odrasli.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Naziv projekta: Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu
Poziv: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Izvor financiranja: Europski socijalni fond
Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Andragog, Županja
Partner na projektu:
  • Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
     
Trajanje projekta: 36 mjeseci (siječanj 2018. - siječanj 2021.)
Vrijednost projekta: 1.499.911,83 HRK
Opis projekta:
Projekt je osmišljen kako bi uključivanjem odraslih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih, u obrazovne programe ugostiteljskog sektora, u kojima je prisutan rast potražnje, povećao njihove kompetencije i vještine za zapošljavanje u skladu s potrebama tržišta rada, jer je uočeno da je prisutna niska zastupljenost odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. Obuhvatit će područje dvije županije, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku, koje su prema statističkim podacima iz 2017. godine županije s najvišim stopama nezaposlenosti u Hrvatskoj. Ovim projektom omogućiti će se stjecanje srednje stručne spreme za 20 osoba te promjena zanimanja u skladu s potrebama tržišta rada za 60 osoba čije kvalifikacije ne odgovaraju potrebama.

Ušlo se u posljednjih 6 mjeseci provedbe projekta. Do sada je odrađena većina projektnih aktivnosti. Od planiranih polaznika do sada je njih 70 završilo programe prekvalifikacije i stjecanja stručne spreme.