Izgradnja prometnice


Naziv projekta: Izgradnja nerazvrstane ceste u općini Privlaka

Program: IPARD Program RH - Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“
 
Nositelj projekta: Općina Privlaka

Partner na projektu: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o.
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.400.000,00 kn