ID:WOOD

Puni naziv projekta: Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector (ID:WOOD)
AKRONIM: ID WOOD

Program: South east Europe - 4. natječaj

Trajanje projekta: studeni 2012. - listopad 2014.

Vrijednost projekta: 1.699.763,00 EUR

Partneri u provedbi projekta:
- Slovenski šumarski institut (SLO)
- Informest (ITA)
- Klaster drvne industrije (SLO)
- Tehnološki centar Pordenone (ITA)
- Regionalna razvojna agencija Centru (ROM)
- Agencija za održivi razvoj Ecoregions (BUL)
- Fond za promociju poduzetništva Zala (HUN)
- Udruga za razvoj Nerda (BiH)
- Šumarski fakultet Beograd (SRB)
- Razvojna agencija PINS, Hrvatski drvni klaster i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. (CRO)
 
Glavni cilj projekta je:
- poticanje inovacija i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u sektoru drvne proizvodnje na području jugoistočne Europe dijeljenjem i prijenosom tehničkog i organizacijskog know-howa i uključivanjem lokalnih organizacija za potporu poduzetništvu (drvni klasteri, drvo tehnološki centri i razvojne agencije) radi rješavanja strukturnih nedostataka malih i srednjih poduzeća kako bi povećali inovacijske potencijale proizvodnog sektora.
 
Specifični ciljevi projekta su:
- izgraditi i učvrstiti transnacionalnu mrežu klastera proizvođača drva i namještaja, drvnotehnoloških centara, razvojnih agencija i stupova znanja (sveučilišta, instituti za dizajn) koji će dijeliti organizacijske modele i dodatni tim za ekspertizu  i postavljanje mehanizama za potporu malom i srednjem poduzetništvu t epromociju inovacijskihprocesa;
- unaprijediti inovacijske vještine potpornih institucija drvnog sektora te stvaranje nove funkcije i kompetencija o dizajnu, intelektualnom vlasništvu i zaštiti okoliša potrebnih za potporu inovacijskih procesa u malim i srednjim poduzećima;
- premostiti jaz između proizvodnog sektora i stupova znanja (sveučilištima i industrijskim dizajn-centrima);
- rast kapaciteta MSP-a za provedbu inovacijskih procesa.

Voditelj projekta: Dr.sc. Ivan Ambroš, mag.ing.comp.