Dokumenti

Dokumentacija

Odluka o osnivanju

Statut Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

Pravilnik o radu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

Etički kodeks Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

 

Godišnji program rada i financijski plan RA VSŽ za 2018. godinu

Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu

Treća izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu

 

Pravilnik o prikupljanju, zaštiti i obrada podataka RA VSŽ

GDPR

 

Financijski plan RA VSŽ za 2019. godinu

Prva izmjena i dopuna financijskog plana

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.godinu

Druga izmjena i dopuna plana rashoda za 2019.g​odinu

Druga izmjena i dopuna plana prihoda za 2019.g​odinu

Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu

Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu

Prilog – Obrasci Financijskog plana RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu

Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2021. – 2023. godinu

Prilog – Obrasci Financijskog plana  2021.

Prva izmjena Financijskog plana 2021. RA VSŽ

Obrazloženje 1. izmjena i dopuna fin. plana 2021. RA VSŽ

Druga izmjena financijskog plana 2021. godine

Financijski plan RA VSŽ za 2022.-2024.

 

Plan rada RA VSŽ za 2022. godinu

Plan rada RA VSŽ za 2021. godinu

Plan rada RA VSŽ za 2020. godinu

Plan rada RA VSŽ za 2019. godinu

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2020. godinu.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke financijskih izvještaja za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke financijskih izvještaja za 2018. godinu

 

Izvješće o radu za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Pristup informacijama

Pravilnik o stručnoj pomoći

Skip to content