Dokumenti

Dokumentacija

Odluka o osnivanju
Statut Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Izmjene i dopune Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o radu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu RA VSŽ
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Etički kodeks Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Godišnji program rada i financijski plan RA VSŽ za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna financijskog plana
Druga izmjena i dopuna financijskog plana
Pravilnik o prikupljanju, zaštiti i obrada podataka RA VSŽ
GDPR
Financijski plan RA VSŽ za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna financijskog plana
Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.godinu
Druga izmjena i dopuna plana rashoda za 2019.g​odinu
Druga izmjena i dopuna plana prihoda za 2019.g​odinu
Plan rada RA VSŽ za 2019. godinu
Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu
Prilog – Obrasci Financijskog plana RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu
Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2021. – 2023. godinu
Prilog – Obrasci Financijskog plana  2021.
Plan rada RA VSŽ za 2020. godinu
Plan rada RA VSŽ za 2021. godinu
Financijski izvještaji za 2020. godinu.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke financijskih izvještaja za 2019. godinu
Financijski izvještaji za 2018. godinu
Bilješke financijskih izvještaja za 2018. godinu
Izvješće o radu za 2018. godinu
Izvješće o radu za 2019. godinu
Izvješće o radu za 2020. godinu

Pristup informacijama

Pravilnik o stručnoj pomoći

Skip to content