Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2017. godine kao javna ustanova od strane Vukovarsko-srijemske županije, a započela je s djelovanjem 1. siječnja 2018. Godine.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske je, 21. studenog 2018. godine, temeljem procjene Povjerenstva za akreditaciju donijela pozitivnu Odluku o statusu RA VSŽ kao regionalnog koordinatora, čime je potvrđeno da RA VSŽ posjeduje sposobnosti,znanja i ljudske kapacitete za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova javnih ovlasti i javnog interesa sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Razvojna agencija je koordinator regionalnog razvoja na području županije te najznačajnija poduzetnička potporna institucija gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije.

U istoj rade stručne osobe koje pomažu gospodarskom i društveno-socijalnom razvoju županije.

O nama

Misija i vizija

Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje kao koordinator razvoja županije. Naša misija je primijeniti Plan razvoja županije za period 2021.-2027. u što većem postotku realizacije istoga, a sa ciljem razvoja županije, zadržavanje postojećeg stanovništva, posebno radno-sposobnog s naglaskom na mlade.
Razvojna agencija je regionalni koordinator i najznačajnija poduzetnička potporna institucija županije a samim time i najbitniji  koordinator  njenog razvoja.
Kroz pružanje stalne stručne pomoći javnom i privatnom sektoru s naglaskom na pomoći mikro, malim, srednjim ali i velikim poduzećima, pomoći pri uvođenju industrije 4.0 u procese njihove proizvodnje, poticanjem istih na ulaganje u istraživanje i razvoj, pomoći pri uvođenju procesa digitalizacije u javni i privatni sektor, pomoći pri primjeni modernih tehnologija i transferu znanja, radu na dovođenju visokoobrazovnih institucija u županiju te stvaranju uvjeta za visoko obrazovanje mladih za zanimanja koja su tražena na tržištu visoko obrazovane radne snage s naglaskom da isti nakon školovanja ostanu raditi u našoj županiji, pomoći javnom i privatnom sektoru u pripremi razvojnih projekata pomoći ćemo razvoju naše županije.
Vizija nam je da Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za period 2021.-2027.godine a kojega izrađuje Agencija bude što više „životan“, realan i primjenjiv.
Upravljanje

Upravno vijeće

Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije upravlja Upravo vijeće kojeg čine predsjednik i četiri
člana:
– gđa. Marija Budimir, predsjednica
– g. Duško Simić, član
– g. Mario Bušić, član
– g. Danijel Cestarić, član
– gđa. Karla Jukić, članica
Rad Upravnog vijeća uređen je Poslovnikom o radu, članovi se imenuju na razdoblje od četiri godine, a za
svoj rad odgovara Županu.
Pročitajte više o radu Upravnog vijeća na poveznicama:
O nama

Nagrade i priznanja

  • Godišnja nagrada za doprinos razvitku gospodarstva i društvenom-socijalnom razvoju Vukovarsko-srijemske županije (10.11.2017). 
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije kao poduzetničko potporna institucija pruža stručnu pomoć mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima na području vukovarsko-srijemske županije i šire.
Skip to content