Uspostava LPZ VSŽ

Misija

Sukladno dobroj praksi politike zapošljavanja EU te radi pripreme kasnije intervencije EU-strukturnih fondova, uz potporu EU CARDS programa (LPZ Faza I i II) 2005. i 2006. godine u sveukupno osam županija u Hrvatskoj, među kojima je i Vukovarsko-srijemska županija, osnovana su Regionalna vijeća za tržište rada. Osnivanjem Regionalnog vijeća za tržište rada stvoreni su temelji za poslovnu suradnju i povezivanje u ostvarenju zajedničkih ciljeva vezanih za unaprjeđenje ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije.  Na sjednici održanoj 31. siječnja 2011. godine Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ preimenovano je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (LPZ VSŽ).

Vizija

LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i razvoja lokalne zajednice uopće.

LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu strateškog dokumenta usmjerenog na razvoj ljudskih potencijala na razini županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

Strateški ciljevi

LPZ VSŽ će svoju viziju i misiju ostvariti ispunjavanjem sljedećih strateških ciljeva:

  • Jačanje kapaciteta LPZ-a i stvaranje preduvjeta za njegov kvalitetan rad
  • Jačanje utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a VSŽ u lokalnoj zajednici
  • Implementacija krovnog strateškog dokumenta usmjerenog na razvoj ljudskih potencijala (trenutno važeći je Akcijski plana provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020.) u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ
  • Razvoj regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz politiku tržišta rada

Koristeći partnerski pristup LPZ VSŽ potiče, osmišljava i provodi projekte koji pridonose razvoju ljudskih potencijala.

Upravljanje LPZ VSŽ

Rad LPZ VSŽ uređen je Poslovnikom o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije.

Tijela LPZ VSŽ su:

  • Skupština,
  • Upravni odbor
  • Predsjednik/ca i zamjenik/ca predsjednika,
  • Tajništvo

Prvotno, tajništvo LPZ VSŽ bilo je smješteno u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Vukovar, a od 2015. godine ulogu tajništva preuzima Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, gdje je i sjedište LPZ VSŽ.

 

Kontakt

Tajništvo LPZ VSŽ – Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

A. Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

Tel: 032/339-993, Fax: 032/339-997

E-mail: tajnistvo.lpz.vsz@gmail.com

Skip to content