NOVIH SEDAM PROJEKATA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

}

21. rujna 2022.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata za Program ulaganja u zajednicu u 2022. godini. Na području Vukovarsko-srijemske županije financirat će se sedam projekata, od čega je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije pripremala čak pet. Među projektima koji su odabrani za financiranje, a pripremala ih je Agencija su čak četiri osnovne škole: Ivane Brlić Mažuranić Rokovci-Andrijaševci, Matije Antuna Reljkovića iz Cerne, Osnovna škola Slakovci i Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića iz Bošnjaka te projekt obnove vjersko-edukativnog centra Islamske zajednice u Gunji.

Projekti su ukupne vrijednosti 450.000,00 kuna te će biti utrošeni na unaprjeđenje boravka djece i mladih u školama i vjerskim centrima.

Podsjećamo da sam Program ulaganja u zajednicu zapravo i odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u projekte koji se odnose na obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Posljednje objave

Skip to content