Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

}

5. veljače 2024.

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.  

Posebni ciljevi Natječaja: 

– promicanjem bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života;

– povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja;

– u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;

– povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne sportske suradnje. 

Natječaj je podijeljen u tri programska područja:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem– 

Prihvatljivi su programi koji će poticati sveopću populaciju na bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem.

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske– 

Prihvatljivi su programi koji za cilj imaju organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanje na sportskim natjecanjima s ciljem uključivanje što većeg broja sportaša, djece i mladih iz Republike Hrvatske u natjecateljske programe, a isto tako i omogućiti sportašima sudjelovanje na sportskim natjecanjima međunarodnog karaktera koja se organiziraju izvan Republike Hrvatske. 

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja– Prihvatljivi su oni programi koji za cilj imaju organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj s ciljem uključivanja što većeg broja sportaša u programe međunarodne sportske suradnje koji stvaraju uvjete za postizanje vrhunskih sportskih postignuća.

Slika 1.png

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)  i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22). 

Prednost pri odobravanju financijskih potpora imat će prijavitelji za:

– sportske programe koji su namijenjeni djeci i mladima;

– sportske programe koji su besplatni za korisnike;

– sportske programe koji će se provoditi u slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba prema indeksu razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj: 3/24).

Rok za prijavu na Natječaj je od 2. veljače do 3. ožujka 2024. godine.

Više informacija možete pronaći putem poveznice: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content