Nagrada EGSO-a za civilno društvo 2021. posvećena klimatskom djelovanju: posljednji poziv na podnošenje projekata

}

25. lipnja 2021.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva organizacije civilnog društva i pojedince s kreativnim projektima kojima se bore protiv klimatskih promjena da se prijave za Nagradu za civilno društvo 2021.

EGSO će ove godine dodijeliti svoju 12. Nagradu za civilno društvo, koja se svake godine posvećuje određenoj temi od posebne važnosti za EU. Njome se nagrađuju i potiču inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su znatno doprinijeli promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku koheziju i integraciju.

Ove se godine nagrađuju inicijative koje pridonose uspjehu europskog zelenog plana.

EGSO – glas sindikata, nevladinih organizacija i organizacija poslodavaca na razini EU-a – u travnju je poslao poziv za prijavu projekata za nagradu, čija je ukupna vrijednost 50.000 eura. Svečana dodjela nagrade, koju prima najviše pet pobjednika, trebala bi se održati u Bruxellesu 8. i 9. prosinca 2021. godine, ovisno o zdravstvenoj situaciji.

Prihvatljivi prijavitelji:

Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini te osobe koje borave u EU-u. U obzir se uzimaju samo inicijative i projekti koji se provode u EU-u i već su dovršeni ili im je provedba još u tijeku.

Planirani projekti koji do 30. lipnja 2021. godine nisu počeli s provedbom neće se uzimati u obzir.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021. godine.

Uvjeti sudjelovanja i internetski obrazac za prijavu dostupni su ovdje.

Posljednje objave

Skip to content