Mehanizam Unije civilne zaštite

}

17. veljače 2023.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu usmjeren je na jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.

Poziv je otvoren 19. siječnja 2023. godine i traje do 20. travnja 2023. godine.

Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekata u okviru dodjele bespovratnih sredstava iznosi 7.100.000 EUR, a dok minimalni i maksimalni iznos nije definiran. Stopa sufinanciranja iznosi 75%.

Prihvatljivi korisnici (i povezani subjekti):
• pravne osobe koje podliježu privatnom ili javnom pravu
• Imaju poslovno sjedište u jednoj od zemalja koje ispunjavaju uvjete, tj. države članice EU (uključujući prekomorske zemlje), države sudionice UCPM-a: Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Turska;

Više na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content