LIFE – Poziv prijelaz na čistu energiju 2023.

}

16. svibnja 2023.

LIFE poziv na dostavu prijedloga 2023. poziva dionike koji aktivno rade na ubrzanju prijelaza na čistu energiju i dekarbonizaciji Europe na dostavu svojih projektnih ideja, a na raspolaganju je 99 milijuna EUR-a.

LIFE – Poziv prijelaz na čistu energiju 2023. obuhvaća 13 tema za financiranje koje pokrivaju važne aspekte promicanja prijelaza na čistu energiju u Europi u svim područjima života.

Neke od najinteresantnijih tema za regionalnu i lokalnu samoupravu:

  • Uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju
  • Potpora dekarbonizaciji zgrada uključujući grijanje i hlađenje
  • Poticanje investicijskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini
  • Izgradnja nacionalnog, regionalnog i lokalnog političkog okvira koji podržava prijelaz na čistu energiju.

LIFE Prijelaz na čistu energiju podržava sve odabrane projekte u okviru Poziva 2023. s 95% njihovih projektnih troškova.  

Rok za prijavu projektnih ideja je 16.11.2023. 

Ideje za projekte moraju se  uklopiti u okvire teme, a prijavitelji trebaju pažljivo pročitati opis teme. 

Prijave se podnose putem portala – Mogućnosti financiranja i natječaja Europske komisije  gdje ćete pronaći informacije o pozivima za podnošenje prijedloga LIFE 2023 i upute za podnošenje elektroničke prijave.

CINEA će 1.6.2023. održati posebnu informativnu sesiju o Pozivu prijelaz na čistu energiju LIFE 2023. To će uključivati opće smjernice za potencijalne prijavitelje i posvećene sastanke o 13 tema financiranja. Snimka ovih termina bit će dostupna zainteresiranima na web stranici CINEA-e.

Za bilo kakva pojašnjenja o opisima tema poziva možete kontaktirati LIFE tim za čistu energiju na  CINEA-LIFE-CET@ec.europa.eu.

Posljednje objave

Skip to content