Kohezijska politika EU-a: Nove izvanredne mjere potpore građanima i poduzećima s troškovima energije

}

19. listopada 2022.

Kako bi pomogla građanima i MSP-ovima koji se suočavaju s izazovima koji proizlaze iz trenutačne energetske krize i visokih cijena plina u EU-u, Komisija je predstavila nove, ciljanje i izvanredne mjere u okviru kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.

Tim bi se mjerama državama članicama i regijama omogućilo da iz programskog razdoblja 2014. – 2020. preusmjere do 40 milijardi EUR neiskorištenih financijskih sredstava. Države članice i regije također bi mogle primjenjivati stopostotne stope sufinanciranja, što znači da bi proračun EU-a u potpunosti pokrio troškove.

Ključne značajke prijedloga:

  • Države članice mogu lakše pružati potporu malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), ranjivim kućanstvima i zaposlenicima te samozaposlenim osobama
  • Europski socijalni fond (ESF) može pružiti potporu ranjivim kućanstvima za pokrivanje troškova potrošnje energije. Njime se mogu podupirati i programi skraćenog radnog vremena kako bi se pomoglo zaposlenicima i samozaposlenim osobama. Europski fond za regionalni i razvojni razvoj (EFRR) može podupirati obrtni kapital MSP-ova koji su snažno pogođeni rastom cijena energije.
  • Svi fondovi kohezijske politike (EFRR, ESF i Kohezijski fond) mogu se koristiti za pružanje potpore tim mjerama putem takozvanog unakrsnog financiranja i korištenjem sredstava REACT-EU.
  • Sredstva za sve tri kategorije regija (razvijenija, tranzicijska i manje razvijenija) mogu se upotrijebiti za potporu tim mjerama
  • Sve predložene mjere mogu imati koristi od 100 % sufinanciranja.
  • Rashodi će biti prihvatljivi od 1. veljače 2022. godine
  • Možda će biti podržane i već dovršene operacije
  • Proračun za te izvanredne mjere može iznositi 10 % ukupnih sredstava iz fondova nacionalne kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (tj. gotovo 40 milijardi EUR).

Komisija je te mjere predstavila suzakonodavcima u okviru tekućih zakonodavnih pregovora o prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost u pogledu poglavlja o repower EU-u u planovima za oporavak i otpornost država članica.

Te ciljane promjene temelje se na istoj mehanici kao i na nedavnim fleksibilnostima koje nude Kohezijska mjera za izbjeglice u Europi (CARE) i prijedlozi fleksibilne pomoći područjima (FAST-CARE) u kontekstu ukrajinske izbjegličke krize.

Više informacija:

“Energetski” projekti financirani u okviru #CohesionPolicy

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content