Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini

}

21. ožujka 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta u sklopu dvaju programskih razdoblja EU-a 2014.-2020. i 2021.-2027., projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 2014.-2024. i 2019.-2029., te Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju 2014.-2021. i 2021.-2028. U sklopu programskog razdoblja EU-a 2014.-2020., prihvatljivi su EU projekti ako im završeno izvješće nije odobreno do 31. prosinca 2023. godine, odnosno u sklopu programskog razdoblja EU-a 2021.-2027. prihvatljivi su EU projekti ako im završno izvješće nije odobreno do dana objave ovog Javnog poziva.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva u 2024. godini iznosi 20.000.000 eura (slovima: dvadesetmilijunaeura).

Zahtjevi se zaprimaju od 20. ožujka zaključno do 15. prosinca 2024. godine.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun), te
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content