Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u RH u 2023. godini

}

24. travnja 2023.

Međunarodni sajmovi kao mjesto izravnog susreta ponude i potražnje, neposrednih kontakata, upoznavanje konkurencija, prezentacija novih proizvoda i prilike za novi kontakt iznimno su značajan marketinški čimbenik u svim sektorima proizvodnje hrane. Suradnja s institucijama, ustanovama, udrugama i organizacijama radi podizanja konkurentnosti proizvodnje hrane na unutarnjem i trećim tržištima, internacionalizacija i uključivanje u globalne lance vrijednosti od strateškog su interesa za Republiku Hrvatsku. S obzirom na navedeno, cilj je ovog poziva dati podršku institucijama i udruženjima koje su ovlaštene organizirati nastup ili natjecanje hrvatskih proizvođača na velikim manifestacijama u inozemstvu kao i organizirati velike manifestacije međunarodnog karaktera u zemlji tijekom 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici Javnog poziva su:

  • regionalne organizacije, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi međunarodnih priznatih organizacija i imaju isključivu nadležnost na određenom području u zastupanja svojih članova.

Jedinice lokalne samouprave, županije i turističke zajednice nisu prihvatljivi korisnici ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi pozivu jesu:

  • troškovi najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora za potrebe organiziranog nastupa ili natjecanja na velikom međunarodnom događanju,
  • troškovi prijevoza i smještaja stručnjaka koje sudjeluju na velikim međunarodnim događanjima izuzev proizvođača,
  • troškovi izrade kataloga i promidžbenog materijala za potrebe velikog međunarodnog događanja,
  • troškovi oglašavanja,
  • troškovi kotizacije i slanja uzoraka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
  • PDV je prihvatljiv trošak u slučaju kada podnositelj nije obveznik plaćanja PDV (nepovrativ PDV smatra se prihvatljivim troškom, dok se PDV za koji poduzetnik može ostvariti povrat smatra neprihvatljivim troškom).

Sredstva za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu iznose 600.000 eura. Financijska potpora se dodjeljuje kao bespovratna sredstva za pokriće dijela troškova organizacije nastupa ili natjecanja na međunarodnim sajmovima u inozemstvu i organizacije velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u2023. godini.

Korisnik može ostvariti pravo na potporu najviše za tri međunarodna događanja godišnje, ukupno najviše do 100.000 eura po događanju. Za svako događanje je potrebno dostaviti posebnu prijavu za potporu. Intenzitet potpore je maksimalno 50% ukupnog iznosa prihvatljivog troška za provedbu tražene aktivnosti.

Rok za podnošenja prijava je do 28. travnja 2023. godine.

Više na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content