Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

}

18. travnja 2023.

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U smislu Javnog poziva pod pojmom:

  • „komunalna oprema” podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada,
  • „uređaji” podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i si. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći do najviše 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.

MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva do najviše 150.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan i to do:

  • 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi;
  • 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i
  • 40% ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 €.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content