Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

}

21. ožujka 2023.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Stambeno zbrinjavanje.

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva odnose se na sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 238.901,06 eura.

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana u tri kategorije:

1. kategorija u iznosu od 2.655,00 eura

2. kategorija u iznosu od 3.982,00 eura

3. kategorija u iznosu od 5.309,00 eura

1. kategorija: Vukovar, Vinkovci;

2. kategorija: Andrijaševci, Nuštar, Vođinci, Jarmina, Stari Mikanovci, Ivankovo, Cerna, Gradište, Bogdanovci, Babina Greda, Otok, Županja;

3. kategorija: Tordinci, Lovas, Nijemci, Trpinja, Ilok, Tovarnik, Stari Jankovci, Privlaka, Bošnjaci, Štitar, Vrbanja, Tompojevci, Drenovci, Borovo, Gunja, Markušica, Negoslavci.

Općine i gradovi su svrstani u kategorije sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku, odnosno kategorizirani su prema broju pada stanovništva, broju rođenih i umrlih te prema indeksu razvijenosti gradova i općina.      

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr)  od 21. ožujka 2023. godine  do 21. travnja 2023. godine.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv odnosno korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije imaju prijavitelji koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. u trenutku prijave nisu stariji od 45 godina,
  2. prijavitelji i bračni ili izvanbračni drugovi i njihova djeca, životni partneri ili neformalni životni partneri i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nemaju stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.
  3. kupljena kuća ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije
  4. nemaju duga na ime javnih davanja
  5. fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“ RH, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
  6. kupili kuću ili stan u 2022. godini  

Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje su koristile pogodnosti za kupnju nekretnine prema Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content