Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19

}

13. srpnja 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Prihvatljivi prijavitelji su turističke agencije.

Potpore se odobravaju za sljedeće prihvatljive troškove:

–              trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se  obavlja djelatnost,

–              trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,

–              trošak odvoza komunalnog otpada,

–              trošak komunalne naknade,

–              trošak direktne spomeničke rente,

–              pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),

–              trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,

–              trošak usluge knjigovodstvenog servisa,

–              trošak održavanja informacijskog sustava,

–              trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije.

Javni poziv je otvoren zaključno do 30. srpnja 2021.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content