Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

}

27. studenoga 2023.

Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu raspisuje se na temelju Programa pomoći Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2023. godinu.

Prijave za financijske potpore za provedbu projekata koji potiču povratak hrvatskog stanovništva na područje Bosne i Hercegovine i pridonose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za njihov održivi život mogu podnijeti registrirane pravne osobe u Bosni i Hercegovini.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz sljedeće mjere:

 •  – poticanje održivog povratka stanovništva na područje Bosne i Hercegovine putem financijske pomoći udrugama i ostalim pravnim osobama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem mogu pripomoći  povratku i svojim aktivnostima doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na tom prostoru te stvaranju preduvjeta ostanka,
 •  – poticanje gospodarskih aktivnosti radi poticanja gospodarskog razvoja, promicanje centara za povratnike kroz koje bi se realizirali programi pružanja pomoći i potpore povratnicima u Bosnu i Hercegovinu, poticanje obnove/izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture, potpora ustanovama za osobe s posebnim potrebama te potpora aktivnostima vezanim za socijalno ugrožene kategorije, žrtve nasilja, samohrani roditelji i slično, potpora programima i projektima unapređenja zdravstvene skrbi,
 •  – potpora izradi programa i projekata koji za cilj imaju poticanje povratka, senzibiliziranje javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se povratnici u BiH susreću te isticanje uspješnih povratničkih priča kao poticaj i motivaciju za povratak.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

 •  – gospodarski projekti, male tvrtke i OPG-ovi,
 •  – projekti na području javne uprave, infrastrukture i zdravstva,
 •  – projekti za područje odgoja i obrazovanja, mladih i demografije te sporta,
 •  – projekti udruga, kulture, crkve te poboljšanja kvalitete života, identiteta i baštinjenja

Ukupan iznos financijske potpore po pojedinom projektu ne može biti veći od 50.000,00 €.

Prijave za dodjelu financijske potpore mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini i to:

 •  – jedinice lokalne samouprave ( općine i gradovi),
 •  – komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave,
 •  – javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači crkva, nevladine organizacije ili jedinice lokalne samouprave,
 •  – registrirana poduzeća, mali gospodarski subjekti ili poljoprivredna gospodarstva koji su osnovani kao OPG,  –  – obrti, zadruge, trgovačka društva,
 •  – obrazovne i znanstvene institucije,
 •  – zdravstvene ustanove,
 •  – ostale pravne osobe

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za stambeno zbrinjavanje, Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu”. 

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva odnosno do 4. prosinca 2023. godine

Više informacija na ovoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content