Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. šk. god.

}

31. svibnja 2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

  • čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
  • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17. i 98/19.) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
  • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja;
  • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju uključivanja pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju;
  • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
  • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
  • koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnoga proračuna/javnih izvora, uključujući i iz sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

Svaka udruga može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Udruga može imati prijavljeno partnerstvo s jednom ili više udruga (sunositelja projekta) koje zajedno prijavom jednog projekta osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Trajanje predloženih projekata ograničeno je na razdoblje od 1. rujna 2022. do 1. srpnja 2023. godine.

Za provedbu svih planiranih aktivnosti i troškova definiranih Javnim pozivom Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je 26.020.000,00 kn.

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanome ugovoru.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content