Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini (Rok: 10. srpnja 2022.)

}

13. lipnja 2022.

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj Javni poziv usmjeren je na kontinuirani razvoj novih načina i modela poslovanja, uključujući i one osmišljene radi ublažavanja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije. Cilj mjera je dugoročna primjena i iskoristivost novih poslovnih rješenja u  uvjetima oporavka.

Prihvatljivi prijavitelji:
– trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
– obrt
– ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
– umjetnička organizacija
– djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:
– promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
– zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
– prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.
– nabava opreme, opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak).

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 30 dana od dana objave.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content