Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu

}

19. ožujka 2024.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog poklon bona.

Vukovarsko-srijemska županija će prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva osigurati vrijednosni poklon bon, koji će se dodjeljivati do 4 puta godišnje u maksimalnom iznosu do 80,00 EUR, a isti će se koristi za kupovinu prehrambenih proizvoda.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv:

  1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije,
  2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu
  3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus :

– samac …………………………………………………………270,00 EUR

– bračni ili izvanbračni par ………………………………. … 550,00 EUR

  1. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl.) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.
  2. U prihode se ne uračunava jednokratna novčana pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content