Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

}

7. ožujka 2023.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog poklon bona.

Vukovarsko-srijemska županija će prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva osigurati vrijednosni poklon bon, koji će se dodjeljivati do 4 puta godišnje u maksimalnom iznosu od 80,00 EUR, a isti će se koristi za kupovinu prehrambenih proizvoda. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije,

2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu

3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

– samac …………………………………………………………230,00 EUR

– bračni ili izvanbračni par ………………………………. … 450,00 EUR

4. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i s.l) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Prijavi treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Preslika osobne iskaznice podnositelja prijave – obostrano
  2.  Preslika osobne iskaznice supružnika – obostrano
  3. Dokaz mirovinskim primanjima za podnositelja zahtjeva (rješenje ili zadnji odrezak o mirovinskim primanjima)
  4. Dokaz mirovinskim primanjima za supružnika (rješenje ili zadnji odrezak o mirovinskim primanjima)

Svi prijavitelji podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog poziva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Podnositelji prijava prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice link http:/ www.vusz.hr/info/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

„ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu.

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 032/344-214 ili na e-mail: mirta.istakovic@vusz.hr

Posljednje objave

Skip to content