JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO – 5/2024)

}

28. ožujka 2024.

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi neposrednog sufinanciranja radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP), a sve kako bi se povećala otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjila ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijelo izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 eura, a po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda najviše do 350.000,00 eura.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 28. ožujka 2024. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Cjeloviti javni poziv kao i pripadajući obrasci za prijavu nalaze se na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoeu.hr.

Posljednje objave

Skip to content