Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

}

24. veljače 2022.

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“)je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova. „Divlja odlagališta” predstavljaju iznimnu opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka, površinskih i podzemnih voda i mora. Kao mogući izvor zaraza mogu direktno ili indirektno utjecati na zdravlje ljudi i živih organizama u okolišu.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Prijavitelji odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave navedene u Zaključku mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content