Objavljeno: 10.02.2021.

NACIONALNI NATJEČAJI

Javni Poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina.

Namjena za koju se dodjeljuju novčane potpore:
Zdravstveni pregledi sportaša za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportašica/sportaša do 18 godina.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju sportske udruge kojima je sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije.

Sredstva za Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju za 2021. godinu.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose 100,00 sa PDV-om po sportašici/sportašu isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Poziv je otvoren tijekom cijele godine ili do iskorištenja sredstava.

Skip to content