Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 2027, Specifični cilj 2.vii

}

25. rujna 2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023).

Predmet Javnog poziva za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

  • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.;
  • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
  • Izrada stručne podloge;
  • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka te
  • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu  prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Posljednje objave

Skip to content