Objavljeno: 29.01.2021.

NACIONALNI NATJEČAJI

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

Vukovarsko-srijemska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 450.000,00 kuna. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 25.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori - fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:
• nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
• izgradanja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
• nabava računalne opreme i računalnih programa i licenciranja, izrada i nadogradnja web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
• istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
• razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenje u poslovanju
• zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
• troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
• edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
• polaganje stručnih i majstorskih ispita
• kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

Skip to content