Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih objekata u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“

}

15. veljače 2024.

Predmet ovog Javnoga poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku: Županije) za 2024. godinu smještajnim objektima sa svrhom obogaćivanja sadržaja smještajnih objekata i promicanja cikloturizma i privlačenja novih posjetitelja i turista putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“, sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. – 2025. godine.

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od 500.00 EUR po poslovnom subjektu za kupovinu bicikala i biciklističke opreme,  ukupna vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 EUR.

Pravo na dodjelu potpora ostvaruju poslovni subjekti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području županije
  • podnositelj je registriran za djelatnost za koju se prijava podnosi
  • objekt za pružanje usluga u ugostiteljstvu se nalazi na području Županije
  • nepostojanje poreznog duga
  • nepostojanje duga prema Vukovarsko-srijemskoj županiji
  • u skladu su s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
  • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi 
  • poslovni subjekt nije ostvario više od dva puta unutar pet godina sredstva za kupovinu bicikala po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora za ulaganja u dodatnu ponudu smještajnih objekata iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije putem projekta „Razvoj aktivnog turizma Vukovarsko-srijemske županije“.

Prihvatljive aktivnosti:

  • kupovina bicikala
  • kupovina biciklističke opreme (do punog iznosa dodijeljene potpore)

Javni poziv je otvoren do 15. ožujka 2024. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Bespovratna potpora Vukovarsko-srijemske županije dodjeljuje se u iznosu od 500.00 EUR po poslovnom subjektu za kupovinu bicikala i biciklističke opreme,  ukupna vrijednost Javnog poziva je 10.000,00 EUR.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content