Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini

}

16. veljače 2022.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (dalje: Poziv)

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024 .

Ovaj Poziv nastavak je mjera pomoći općinama u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti, a koje su se provodile sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini za pedagošku godinu 2019./2020 . godini te Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini za pedagošku godinu 2020./2021 . godini.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi. Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000kn.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna. Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

Više o prihvatljivosti prijavitelja i ostalim informacijama na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content