Javni poziv Fonda za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024)

}

28. lipnja 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, kojim se dodjeljuju sredstva za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari, koje oštećuju ozonski sloj i ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova javnim subjektima (dizalice topline, klimatizacijski sustavi, rashladni uređaji i dr.).

Novom Uredbom (EU) 2024/573 o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014, značajno se smanjuju kvote fluoriranih plinova koje se mogu stavljati na EU i tržište Hrvatske. U posljednjem desetljeću korištenje fluoriranih stakleničkih plinova je značajno poraslo kao zamjena za freone, čije korištenje se zabranjuje kako se ne bi nastavili štetni utjecaji na ozonski sloj. Međutim, fluorirani staklenički plinovi doprinose globalnom zatopljenju te je nužno za grijanje i hlađenje koristiti plinove koji nemaju takav negativan utjecaj.

Stoga Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije financijskim sredstvima iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, financira zamjenu tvari koje oštećuju ozonski sloj i ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova.

Provedba ovih projekata se financira sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) i Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.

KORISNICI  sredstava u smislu ovoj Javnog poziva su:

  •  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  • studentski centri

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR. 

Rok za dostavu prijave počinje danom objave Poziva (27.06. 2024.) u 9 sati, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31.12.2024. 

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content