Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2023. – poziv na radionicu

}

25. svibnja 2023.

Ministarstvo turizma i sporta će početkom lipnja 2023. objaviti Javni natječaj za Sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini. 

Turizam, kao jedan od najperspektivnijih sektora u hrvatskom gospodarstvu, bori se se nedostatkom ljudskih potencija, kvantitativno i kvalitativno. Smanjen interes mladih za razvoj karijere u turizmu, neadekvatna kompetentnost te dinamika turizma koja u kratkom vremenu traži brzu prilagodbu potrebama i željama tržišta potražnje, jedan je od izazova na koji se želi odgovoriti ovim natječajem.
 
Drugi izazov je intenziviranje aktivnosti na razvoju pristupačnog turizma, bilo gledano s aspekta turista s invaliditetom, bilo osoba s invaliditetom kao potencijalnih turističkih zaposlenika.
 
Natječaj će biti podijeljen u dva programska područja: poticanje na razvoj karijere u turizmu i razvijanje svijesti o pristupačnom turizmu.
 
Novost ove godine je on-line prijava projekata te će se dio radionice odnositi na prezentaciju postupka on line prijave.
 
S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja s Natječajem i postupkom prijave, Ministarstvo će 29. svibnja (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati organizirati on-line radionicu koristeći uslugu Microsoft Teams meeting.
 
Pozivamo vas da se do ponedjeljka, 29. svibnja 2023. do 10.00 sati prijavite za sudjelovanje na radionici putem Obrasca za prijavu.
 
 Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content