Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023. godinu

}

6. travnja 2023.

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja socijalne skrbi koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro.

Udruge mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

– medicinsko-rekreativni programi u svrhu terapijske intervencije za djecu i mlade,

– usluge rane intervencije i provedba aktivnosti s ciljem podrške roditeljima i djeci,

– zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,

– skrb o osobama kojima je potrebna palijativna skrb,

– poticanje i razvoj socijalnih usluga.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 13.272,28 euraNajmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 265,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.327,00 eura. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 05. travnja 2023. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 04. svibnja 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content