Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

}

6. travnja 2023.

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg IPA Adrion) 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država jadransko-jonske regije te u teritorijalnom smislu obuhvaća ukupno deset država. Osim Hrvatske, u Programu sudjeluju još 3 države članice Europske unije: Slovenija, Italija i Grčka te 6 država nečlanica EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, San Marino, Sjeverna Makedonija te Srbija.

Financijska omotnica Programa za tekuće programsko razdoblje iznosi oko 136,7 milijuna eura Interreg sredstava.

U novom programskom razdoblju, kroz program IPA Adrion financirati će se projekti u području inovacija, pametne specijalizacije, kružne ekonomije, klimatskih promjena, bioraznolikosti, održive mobilnosti, kao i boljeg upravljanja suradnjom. Program će se, kao i u programskom razdoblju 2014. – 2020. nadovezivati na provedbu makroregionalne strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i biti će usklađen s njezinim prioritetima.


Cilj prvog poziva u novom financijskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 3 tematska prioriteta i većina specifičnih ciljeva. Ukupna vrijednost poziva iznosi oko 65 milijuna eura Interreg sredstava uz stopu sufinanciranja od 85%.

Otvoreni prioriteti:

  • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Jadransko-jonsku regiju – 16.7 milijuna eura Interreg sredstava
  • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Jadransko-jonsku regiju – 42.3 milijuna eura Interreg sredstava
  • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Jadransko-jonsku regiju – 6.7 milijuna eura Interreg sredstava

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni na engleskom jeziku elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Programa-JEMS u razdoblju od 04. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. (do 13:00 sati, srednjeeuropsko vrijeme).

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje 6 financijskih partnera iz 6 različitih zemalja programskog područja. Od toga tri partnera moraju biti iz EU dijela programskog područja, a tri iz IPA dijela programskog područja.
Maksimalni iznos financiranja je 1,5 milijuna eura Interreg sredstava, a razdoblje implementacije je najviše 36 mjeseci.
Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela ili udruženja takvih tijela;
  • Javnopravna tijela ili udruženja takvih tijela
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države sudionice Programa IPA Adrion
  • Europske grupacije za teritorijalnu suradnju
  • Asimilirane partnere (odnosi se na specifične partnere iz Republike Italije)
  • Privatne organizacije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;

Vodeći partner može biti iz EU ili IPA dijela Programskog područja, a privatne organizacije ne mogu imati ulogu Vodećeg partnera.
Za detaljnije informacije o specifičnim ciljevima, prihvatljivim aktivnostima, partnerstvu i proračunu projekata upućujemo Vas na natječajnu dokumentaciju koja je dostupna na programskoj web stranici.
Za sva pitanja vezana uz poziv također se možete obratiti i  nacionalnoj kontakt točki za Republiku Hrvatsku.
Zajedničko tajništvo Programa najavilo je održavanje info radionice posvećene 1. pozivu koja će se održati 19. travnja 2023. u Sarajevu. Za više informacija i registraciju za događaj posjetite programsku web stranicu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, također najavljuje nacionalne info radionice koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima prvog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja biti će objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.
 

Posljednje objave

Skip to content