Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. – 2020. – izvanredni Poziv na dostavu projektnih prijedloga

}

7. lipnja 2022.

Cilj poziva je podržati razvoj i implementaciju transnacionalnih diplomskih studijskih programa te provođenje programa osposobljavanja koji su definirani u okviru suradnje mreža sveučilišta.

Također, pozivom se namjerava podignuti razina kompetencija u slijedećim područjima koja su u fokusu Programa: plava ekonomijasocijalne inovacijeobnovljiva energija te cirkularna ekonomija.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Sveučilišta/fakultete sa sjedištem na području zemalja sudionica Programa (države članice EU i države nečlanice)
  • Poslovne organizacije
  • Istraživačke institucije s ekspertizom iz područja vezanih uz odabrane teme poziva.

Zahtjevi za sastav partnerstva:

  • Minimalno 5 sveučilišta/fakultetaiz barem 5 različitih zemalja sudionica Programa (3 države članice EU i 2 države nečlanice)
  • Minimalno 1 poslovni partner(npr. MSP) i/ili istraživačke organizacije s ekspertizom iz područja ciljanih ovim Pozivom sa sjedištem na programskom području ADRIONA.

Predviđeno razdoblje provedbe projekata je 9 mjeseci, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine.

Poziv je otvoren od 07. lipnja 2022. od 10:00 sati, do 08. srpnja 2022. do 15:00 sati.
Financijska alokacija poziva iznosi 4 milijuna eura EU sredstava (EFRR i IPA).
Sve informacije i relevantna dokumentacija vezana uz 5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga dostupne su na programskoj web stranici.

Posljednje objave

Skip to content