Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetskog učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima

Ukratko o projektu

Projekt “Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima” razvija se u okviru napora Grada Vinkovaca usmjerenih na pripremu zaliha strateških projekata regionalnog razvoja. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije i stvaranje preduvjeta za izgradnju samostojeće kotlovnice “A” i pripadajućeg toplovoda, te za renovaciju i modernizaciju 5 postojećih kotlovnica “S122”, “S108”, “S103”, “HŽ”, “S96” i pripadajućih toplovoda kako bi se postigle uštede u finalnoj potrošnji kod krajnjih korisnika te kako bi se postiglo smanjenje emisije CO2 i poboljšala energetska učinkovitost sustava grijanja u Gradu Vinkovcima.

Aktivnosti projekta

Aktivnost se sastoji od:
1. Izrada Glavnog projekta za novu kotlovnicu “A” te zamjenu opreme na kotlovnicama “S122”, “S108”, “S103″, HŽ”, “S96” za sve struke i tehničke cjeline propisane Zakonom o gradnji i drugim zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje građenje i projektiranje, i koje se tijekom razrade pokažu potrebnim za izradu cjelovitog rješenja na temelju kojeg će naručitelj ishoditi građevinsku dozvolu.
2. Izrada Glavnog projekta za zamjenu i dogradnju toplovoda kotlovnice “A” te zamjenu toplovoda na kotlovnicama “S122”,
“S108”, “S103”, “HŽ” i “S96”. Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje
građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu o gradnji i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.
3. Nakon izrade Glavnog projekta podugovoreni vanjski stručnjak izraditi će studiju izvodljivosti gradskog sustava grijanja za kotlovnice i toplovode koja će kroz različite analize prikazati jasan i optimalan način izvođenja ovog strateškog gospodarsko socijalnog projekta.
4. Izrada elaborata o smanjenu utjecaja emisije CO2 na okoliš novog toplovoda za kotlovnicu “A”.

Cilj projekta

Cilj projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije u svrhu smanjenja potrošnje energije i smanjenje pripadajuće emisije CO2. Projekt značajno doprinosi
očuvanju okoliša jer će se njegovom provedbom stvoriti preduvjeti za izgradnju jedne nove i modernizaciju pet postojećih kotlovnica i pripadajućih toplovoda. Provedbom
projekta “Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetsko učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima” pružiti će se potpora i osigurati
uvjeti za pripremu strateškog projekta regionalnog razvoja te će se ojačati kapaciteti Grada Vinkovaca za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje
sredstava EU fondova.

01
Naziv projekta
Naziv projekta

01 Naziv projekta

Izrada projektno-tehničke dokumentacije suvremenog energetskog učinkovitog toplinskog sustava grijanja u Gradu Vinkovcima
02
Nositelj projekta
Nositelj projekta

02 Nositelj projekta

Grad Vinkovci
03
Projektni partneri
Projektni partneri

03 Projektni partneri

Vukovarsko-srijemska županija
04
Ukupna vrijednost projekta
Ukupna vrijednost projekta

04 Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost: 751.401,20 kuna
Bespovratna sredstva: 638.691,02 kuna
Vlastito financiranje: 112.710,18 kuna
05
Program financiranja
Program financiranja

05 Program financiranja

Europski fond za regionalni razvoj
06
Vrijeme provedbe projekta
Vrijeme provedbe projekta

06 Vrijeme provedbe projekta

30. mjeseci
 • 01
  Naziv projekta
 • 02
  Nositelj projekta
 • 03
  Projektni partneri
 • 04
  Ukupna vrijednost projekta
 • 05
  Program financiranja
 • 06
  Vrijeme provedbe projekta

GALERIJA SLIKA

Skip to content